Configuració TPV Virtual Cyberpack (Caixabank)

Per a la contractació del Cyberpac cal que la unitat, servei o departament es dirigeixi a la seva unitat administrativa o econòmica per tal que es posin en contacte amb la seva oficina habitual de ”la Caixa” i facin la petició. Un cop efectuada la sol·licitud per part de l'oficina, es rebrà un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la connexió al Cyberpac.

Sito Ibañez UPC |
19 Steps |
2 minutes
Made with