Meld på familiemedlemmer

   Finn frem til det arrangementet du ønsker å melde på dine familiemedlemmer og trykk på "Påmelding".
   Normalt står du på fanen "Meg selv", men velg nå "Familiemedlem" for å se dine familiemedlemmer.
   Klikk på "Velg et familiemedlem" og velg så det medlemmet du ønsker å melde på.
   Ser du ikke familiemedlemmet i listen? Da må medlemmet legges til i din familie. Dette gjøres fra Min idrett. Du kan lese mer om hvordan det gjøres her <https://www.idrettsforbundet.no/digital/minidrett/brukerveiledning/legg-til-barn/>
   iSonen vil nå hente all informasjon det finner om medlemmet fra Norges Idrettsforbund. Fyll ut eventuell manglende informasjon og velg deltagerklubb om det blir spurt om.
   Informasjonen som blir spurt om under påmelding vil variere fra arrangement til arrangement.
   Klikk på "Neste" etter at all informasjon er kontrollert og eventuelt fylt ut.
   De neste stegene vil variere fra arrangement til arrangement. De fleste arrangement har øvelser, men ikke alle. Det samme kan gjelde for produkter og tjenester.
   Velg de øvelsene som familiemedlemmet skal delta på. Antall øvelser vil variere fra arrangement til arrangement. iSonen vil prøve å kun vise de øvelsene som er relevant for familiemedlemmet, men dette forutsetter at øvelsen har spesifisert aldersinformasjon.
   Klikk så på "Neste" for å gå videre.
   Hvis arrangementet tilbyr produkter og tjenester kan du velge de her. Trykk "Neste" når du er klar.
   Du ser nå en oppsummering av påmeldingen slik den står nå. Her kan du trykke "Neste" for å gå videre eller du kan trykke på "Legg til deltaker" om du ønsker å legge på flere i samme påmelding. En slik påmelding vil foregå på samme måte som forklart frem til nå.
   Til slutt får du en endelig bekreftelse for hele påmeldingen. Her vises totalt beløp som skal betales, hvis påmeldingen koster penger eller gratis som i eksemplet her. Godkjenn vilkår for påmelding og velg eventuelle betalingsmetoder. Trykk så på "Gå til betaling" eller "Ferdig".
   Er påmeldingen gratis får du bekreftelses og kvittering for påmelding med en gang. Koster det penger å melde seg på må du innom et betalingssteg før du får det samme bildet.
   Påmeldingen er gjennomført og medlemmet du meldte på er påmeldt arrangementet. Som påmelder vil du motta en bekreftelse fra iSonen.
   This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe