Meld på medlemmer i egen klubb

   Finn frem til det arrangementet du ønsker å melde på medlemmer i egen klubb og trykk på "Påmelding".
   Normalt står du på fanen "Meg selv", men velg nå "Medlem i klubb" for å kunne søke opp medlemmer i din klubb.
   For å kunne melde på medlemmer i egen klubb, MÅ du ha rollen "Påmeldingsansvarlig" i klubben. Rettigheten MÅ være på gruppenivå for den idretten du skal melde på.
   Klikk på "Søk etter klubbmedlem" og begynn å skriv inn de første bokstavene til fornavnet på medlemmet du ønsker å melde på. iSonen vil søke mot klubben sin medlemsdatabase.
   Ser du ikke medlemmet i listen? Da er medlemmet mest sansynlig ikke lagt til i gruppen for den idretten du skal melde på. Medlemmer MÅ være i rett gruppe. De kan ikke bare være medlem av klubben. For å administrere medlemmer og gruppetilhørighet gjøres dette fra [Klubbadmin](https://ka.nif.no/).
   Informasjonen som blir spurt om under påmelding vil variere fra arrangement til arrangement.
   iSonen henter all informasjon det finner om medlemmet fra klubbens database. Fyll ut eventuell manglende informasjon og klikk på "Neste" for å gå videre.
   De neste stegene vil variere fra arrangement til arrangement. De fleste arrangement har øvelser, men ikke alle. Det samme kan gjelde for produkter og tjenester.
   Velg de øvelsene som medlemmet skal delta på. Antall øvelser vil variere fra arrangement til arrangement. iSonen vil prøve å kun vise de øvelsene som er relevant for medlemmet, men dette forutsetter at øvelsen har spesifisert aldersinformasjon.
   Klikk så på "Neste" for å gå videre.
   Hvis arrangementet tilbyr produkter og tjenester kan du velge de her. Trykk "Neste" når du er klar.
   Du ser nå en oppsummering av påmeldingen slik den står nå. Her kan du trykke "Neste" for å gå videre eller du kan trykke på "Legg til deltaker" om du ønsker å legge på flere i samme påmelding. En slik påmelding vil foregå på samme måte som forklart frem til nå.
   Til slutt får du en endelig bekreftelse for hele påmeldingen. Her vises totalt beløp som skal betales, hvis påmeldingen koster penger eller gratis som i eksemplet her. Godkjenn vilkår for påmelding og velg eventuelle betalingsmetoder. Trykk så på "Gå til betaling" eller "Ferdig".
   Er påmeldingen gratis får du bekreftelses og kvittering for påmelding med en gang. Koster det penger å melde seg på må du innom et betalingssteg før du får det samme bildet.
   Påmeldingen er gjennomført og medlemmet du meldte på er påmeldt arrangementet. Som påmelder vil du motta en bekreftelse fra iSonen.
   This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe