Kako prikazati QR kodo za potrditev prisotnosti študentov na študijskih aktivnostih?

    Alma Mater Europaea |
    10 Steps |
    29 seconds