Tillat "Faktura til klubb" ved påmelding

   Du kan bestemme om deltakere og påmeldere kan velge "Faktura til klubb" som betalingsalternativ ved betaling for påmelding. Skrus det av, kan en kun betale med kort eller Vipps.
   For å kunne endre dette valget, må du ha rollen "Påmeldingsansvarlig" i klubben du representerer.
   Fra menyen, velg "Mine klubber". Dette er kun synlig om du har rollen "Påmeldingsansvarlig”.
   Velg den klubben du ønsker å gjøre endring for. Representerer du flere klubber, vil alle vises i listen.
   Som standard er alle klubber satt til godkjent på mottak av "Faktura til klubb".
   For å endre samtykket, gå til "Valg for faktura" og trykk på "Endre".
   Velg så "Nei, klubben skal ikke motta eller betale fakturaer på vegne av medlemmer" og trykk så på "Lagre" endring".
   Endringen blir satt med en gang. Ønsker du å endre tilbake gjentar du bare stegene ovenfor.
   Alle deltagere og påmeldere som har meldt seg på et arrangement før samtykke til "Faktura til klubb" ble endret, vil forrige valg gjelde. Det betyr at klubben kan motta faktura for deltagere fra påmeldinger gjort før endringen.
   This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe