Verificering af Google Ads konto

    Det du skal bruge inden du starter: Dokumentation for virksomheden (Vælg en af de 4): -Stiftelses- eller registreringsattest -Uddrag fra kommercielt register -VAT-registreringsbevis (Value Added Tax) -DUNS-certifikat Billede af ID for en administrator (Vælg en af de 4): -Kørekort (For og bagside) -Pas -ID udstødt af en offentlig myndighed -Opholdstilladelse

    Kenth Thomsen |
    23 Steps |
    3 minutes
    Made with