Mitt Mesta og MestR - For UE | Scribe

  Mitt Mesta og MestR - For UE

  Som UE i Mesta må du opprette bruker i Mitt Mesta (kompetansesystem) og MestR (vår læringsportal). På denne siden viser vi deg hvordan du oppretter brukere og registerer kompetanse.

  OBS OBS! Det er viktig at du registrerer bruker i MestR og Mitt Mesta med samme e-postadresse. Dette for å kunne automatisk overføre gjennomført Mesta Sikkerhetskort.

  MestR:

  Her er oppskrift for hvordan opprette bruker og finner det obligatoriske kurset "Mesta Sikkerhetskort"

  Hvordan opprette UE-bruker i MestR

  Mitt Mesta:

  Her er oppskrifter for hvordan du som UE :

  1. Oppretter bruker

  2. Registrerer egen kompetanse

  3. Som leverandøransvarlig registrerer kompetanse på egne ansatte

  1. Opprette bruker

  Hvordan opprette UE-bruker - MittMesta Kompetanse

  2. Registrere kompetanse

  Registrere Kompetanse - MittMesta Kompetanse

  3. Registrere kompetanse på egne ansatte

  Registrere Kompetanse på egne ansatte - MittMesta Kompetanse
  This Page is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Page