Algemene gegevens | Scribe

  Algemene gegevens

  • Dhani Boesten |
  • 0 step |
  • 19 seconds
  Ga in de linkernavigatie naar het kopje 'Opties', en klik op 'Gegevens'.
  Onder het kopje 'Site' kun je de site titel en de slogan aanpassen.
  Onder het kopje 'Merk' kun je je bedrijfsnaam wijzigen en je logo uploaden.
  Onder het kopje 'Adres' kun je de adresgegevens wijzigen.
  Onder het kopje 'Contact' kun je de contactgegevens wijzigen. Aanvullend kun je de verzend- en ontvang e-mailadressen van je formulieren wijzigen.
  Onder het kopje 'Juridisch' kun je de juridische gegevens aanpassen.
  Onder het kopje 'Sociale media' kun je alle sociale media kanalen selecteren waarop je bedrijf actief is en de bijbehorende linkjes toevoegen.
  BELANGRIJK: Wanneer je klaar bent met de wijzigingen, klik je rechtsboven op 'Updaten'.
  Switch to tab "Scribe | Workspace"

  Want to make guides like this in seconds? Yes, it's really that fast.

  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe