Αλλαγή MountPoint για LeicaCaptivate | Scribe

  Αλλαγή MountPoint για LeicaCaptivate

  • Metrica Support |
  • 0 step |
  • 25 seconds
   Click "Ρυθμίσεις"
   Click "Συνδέσεις"
   Click "Όλες οι συνδέσεις"
   Επιλογή "RTK Rover"
   Click "Έλεγχος"
   Click "Πηγή"
   Επιλογή κατάλληλου MountPoint με βάση τη συνδρομή σας (δείτε σχετική ερώτηση "Τι είναι τα σημεία βάσης και ποιες οι διαφορές τους")
   Click "ΟΚ"
   Click "ΟΚ"
   Επιλογή "RTK Rover" και Click "Επεξεργασία"
   Click Tab "RTK δικτύου"
   Click "Τύπος Δικτύου" και επιλογή του κατάλληλου με βάση το σημείο βάσης που επιλέξατε
   Click "ΟΚ"
   Click "ΟΚ"
   This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe