Godkjenne arrangement | Scribe

  Godkjenne arrangement

    Logg inn og start

    iSonen vil informere om nye arrangement som er til godkjenning, ved å sende en e-post til ansvarlig krets. E-posten sendes til hovedadressen for kretsen.
    Gå til [https://isonen.no/](https://isonen.no/) og logg inn om du ikke er det. Dette gjøres ved bruk av Idrettens ID, samme brukernavn og passord som du f.eks. bruker på Min idrett.
    Etter at du er logget inn trykker du på "Meny" og så "Mine behandlinger"
    Når du er logget inn på iSonen, kan du se hvor mange behandlinger du har ventende, vist som et antall over menypunktet.

    Mine behandlinger

    Inne på "Mine behandlinger" får du oversikt over de arrangementene som trenger godkjenning. Du kan og se tidligere arrangement som er "Godkjent" eller Avslått".
    Har du tilgang til flere kretser, kan du filtrere arrangement til å kun vise for ønsket krets.
    Det er og mulig å laste ned en Excel-fil med en liste over alle de arrangementene du har til godkjenning.
    For å behandle et arrangement som er til godkjenning, kan du klikke på selve arrangementet. Da sendes du videre til behandling av arrangementet.
    Enkelte ganger kan det være nødvendig at du må gjøre en endring på arrangementet, og ikke arrangøren. Ved å trykke på "Rediger" kommer du inn i redigeringsmodus for det aktuelle arrangementet, og kan gjøre nødvendige endringer. Merk at endringene blir gjeldende med en gang og arrangementet må fortsatt endelig godkjennes, selv om det er du som har gjort endringene.
    Inne på godkjenning får du en oversikt over hvordan arrangementet vil bli seende ut for deltagere. Du kan så skrive en kommentar som vil gå til arrangør når arrangementet blir godkjent eller avslått.
    Etter at en kommentar er skrevet inn, kan du godkjenne eller avslå arrangementet. Dette gjøres ved å trykke på knappen "Godkjenn" eller "Avslå".
    Et arrangement som blir avslått vil autoamtisk bli sendt i retur til arrangør, med en e-post som inneholder de kommentarene du skrev under "Tilbakemelding om arrangement". Arrangør får så anledning til å gjøre nødvendige endringer og eventuelt sende arrangementet inn igjen til godkjenning.
    Ved godkjenning av et arrangement, får du opp en bekreftelse du må bekrefte igjen. Dette er for å sikre at du ikke godkjenner ved en feil.
    Arrangementet blir automatisk publisert og tilgjengelig på iSonen i det du bekrefter arrangementet. Arrangør av arrangementet mottar autoamtisk en e-post med bekreftelse på at arrangementet er godkjent og publisert.
    Under "Mine behandlinger" og "Godkjent" vil du kunne se alle arrangement som er godkjent.
    Etter at et arrangement er publisert, er det mulig å avpublisere og slette arrangementet så fremt det ikke er noen deltagere som er påmeldt. Er det deltagere som er påmeldt, er det kun mulig å Avlyse arrangementet.
    This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe