Jak wyeksportować szablon wiadomości ? | Scribe

  Jak wyeksportować szablon wiadomości ?

  • Bartosz Biesiadecki |
  • 0 step |
  • 9 seconds
  Zaloguj się do platformy.
  Wybierz szablon, dla którego chcesz wyeksportować szablon wiadomości w formie HTML i rozwiń dostępne opcje.
  Wybierz "Eksportuj jako HTML"
  Plik automatycznie zostanie pobrany.
  Pobrany plik może zostać dalej edytowany w wybranych edytorach kodu/tekstu lub aplikacjach pocztowych.
  Was this Scribe helpful?
  Save this document for future reference.
  click-target-circles-background
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe