Jak wysłać testowego maila ? | Scribe

  Jak wysłać testowego maila ?

  • Bartosz Biesiadecki |
  • 0 step |
  • 11 seconds
  Zaloguj się do platformy.
  Wybierz szablon, dla którego chcesz wysłać testowy adres email i rozwiń dostępne opcje.
  Wybierz opcję wysłania testowej wiadomości.
  Otrzymasz potwierdzenie czynności.
  Email zostanie wysłany na adres użytkownika.
  Was this Scribe helpful?
  Save this document for future reference.
  click-target-circles-background
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe