LoopSign - Admin-lås av skjerminnstillinger og vignetter | Scribe
undefined Logo

LoopSign - Admin-lås av skjerminnstillinger og vignetter

Administratorer kan låse både skjermens generelle innstillinger og spesifikke vignetter. Dette gjør at kun administratorer senere kan endre og slette hvor dette er gjort, uavhengig av om de aktuelle brukerne er gitt tilgang til å redigere skjermen.
Created by Eirik Paulsen | 3 steps
Admin-lås av skjerminnstillinger
Mens skjermeditoren er åpen, trykk på tannhjulet for å se skjermens generelle innstillinger. Sett en hake i boksen ved "Låst av admin". Dette gjør at skjermens generelle innstillinger kun kan endres av en admin.
Admin-lås av enkeltvignetter
Klikk på og marker et skjermområde, og velg en vignett i tidslinja som skal låses. Sett en hake i boksen ved "Låst av admin". Dette gjør at vignetten kun kan endres og slettes av en admin.
Husk å klikke på "Lagre" til slutt for å ta vare på endringene du har gjort.
Message sent!
Feedback
This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe