LoopSign - Legg inn bilder / Prinsippene for skjermeditoren og Mediabanken | Scribe
undefined Logo

LoopSign - Legg inn bilder / Prinsippene for skjermeditoren og Mediabanken

Hovedprinsipper for grensesnitt og funksjonalitet i skjermeditoren og mediabanken. Denne veiledningen viser som eksempel, hvordan man legger ut bilder på en skjerm.
Created by Eirik Paulsen | 11 steps
Når man åpner skjermeditoren for en skjerm, så er det tre hoveddeler i grensesnittet å forholde seg til: 1. Selve skjermen. 2. Innstillinger til høyre for skjermen. Her vises innledningsvis generelle innstillinger for skjermen. 3. Tidslinje for vignetter over skjermen. Her vises innledningsvis ingenting.
Ved å klikke på et definert område av skjermen, så vil området markeres med en blå ramme og man gis muligheten til å administrere innholdet i området. Tidslinja over skjermen viser nå "vignettene" (innholdsmodulene) som er definert til å vises i det markerte skjermområdet, og til høyre vises nå innstillingene for den markerte vignetten. For å legge til en ny vignett, klikk "Legg til" helt til høyre i tidslinja.
Etter å ha klikket på "Legg til" dukker det opp en meny for å velge hvilken type vignett man ønsker å legge til. Klikk på "Galleri" for å legge til ett eller flere bilder i det valgte skjermområdet.
Vi har nå fått en ny gallerivignett i tidslinja for området, i tillegg til den eksisterende værvignetten. Gallerivignetten er foreløpig uten bilder, så vi må trykke på "Velg bilde..." i vignettens innstillinger til høyre.
Dette åpner Mediabanken. Opprett om nødvendig ei ny mappe i Mediabanken som du kan legge bilder i.
Message sent!
Feedback
This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe