LoopSign - Legg til og administrer skjermgrupper | Scribe

  LoopSign - Legg til og administrer skjermgrupper

  • Eirik Paulsen |
  • 0 step |
  • 22 seconds
  Gå til skjermoversikten. Klikk på "Legg til gruppe".
  Gi din nye skjermgruppe et navn, og trykk "Legg til".
  Du har nå fått ei ny skjermgruppe som du kan legge skjermer i. For å flytte en eksisterende skjerm inn den nye gruppa, klikk på tannhjul-ikonet på den aktuelle skjermen.
  I menyen som dukker opp, klikk på nedtrekksmenyen "Skjermgruppe", og velg den nye gruppa. Trykk "Lagre" til slutt.
  Du har nå opprettet ei ny skjermgruppe og flyttet en eksisterende skjerm inn i den. Du kan også opprette nye skjermer i den nye gruppa eller kopiere/duplisere eksisterende skjermer inn, likt som for standardgruppa.
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe