LoopSign - Legg til og administrer skjermgrupper | Scribe
undefined Logo

LoopSign - Legg til og administrer skjermgrupper

Det er mulig å opprette grupper som skjermene kan sorteres i. Dette kan være praktisk bare for å gi en ryddigere oversikt dersom man har mange skjermer. Det kan også gi noen fordeler i sammenhenger hvor man ønsker å publisere samme innhold til flere skjermer.
Created by Eirik Paulsen | 5 steps
Gå til skjermoversikten. Klikk på "Legg til gruppe".
Gi din nye skjermgruppe et navn, og trykk "Legg til".
Du har nå fått ei ny skjermgruppe som du kan legge skjermer i. For å flytte en eksisterende skjerm inn den nye gruppa, klikk på tannhjul-ikonet på den aktuelle skjermen.
I menyen som dukker opp, klikk på nedtrekksmenyen "Skjermgruppe", og velg den nye gruppa. Trykk "Lagre" til slutt.
Du har nå opprettet ei ny skjermgruppe og flyttet en eksisterende skjerm inn i den. Du kan også opprette nye skjermer i den nye gruppa eller kopiere/duplisere eksisterende skjermer inn, likt som for standardgruppa.
Message sent!
Feedback
This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe