LoopSign - Legge til og redigere skjermer med og uten mal | Scribe

  LoopSign - Legge til og redigere skjermer med og uten mal

  • Eirik Paulsen |
  • 0 step |
  • 6 minutes
  Den store fordelen med skjermer uten mal, er at man fritt kan definere ulike skjermområder mht. størrelse og plassering. Dette er det mest fleksible alternativet. Den store fordelen med skjermer fra forhåndsdefinert mal, er at man enkelt kan publisere vignetter på flere skjermer hvis de benytter samme forhåndsdefinerte mal. Skjermer med forhåndsdefinert mal er også gjerne enklere å bruke og forholde seg til, siden de har klare og gitte rammer for innholdet mtp. plassering og størrelse på skjermen.
  Gå til skjermoversikten på LoopSign-kontoen din, og klikk på skjermgruppa hvor du ønsker å legge til en ny skjerm, for å åpne den.

  Legge til skjerm uten mal

  Klikk på "Legg til skjerm".
  Klikk på "Lag skjerm uten mal".
  Gi den nye skjermen ett navn og klikk på "Lagre" nederst.

  Redigere skjerm uten mal

  Åpne skjermeditoren for den nye skjermen ved å klikke på det hvite rektangelet i midten.
  I skjermeditoren for en skjerm uten mal er det en kolonne med forskjellige vignettyper til venstre for selve skjermen. Klikk og trekk ønsket vignettype ut på skjermen, og skalér så størrelsen etter ønske. Endre innstillingene til vignettene i vignettinnstillingene til høyre for skjermen, slik at vignettene får innhold og utseende som du ønsker.
  Klikk på tannhjulet ved siden av "Lagre" for å åpne skjermens generelle innstillinger. Her kan du f.eks. sette standard font, språk og bakgrunn.
  Husk å klikke "Lagre" til slutt for å ta vare på endringene du har gjort.

  Legge til skjerm fra forhåndsdefinert mal

  I skjermoversikten, klikk på "Legg til skjerm", klikk på "Lag skjerm fra forhåndsdefinert mal" og velg så hvilken forhåndsdefinert mal (skjerminndeling) du ønsker å benytte. Klikk "Neste" og gi skjermen et navn før du klikker "Lagre" nederst.
  Det er mulig å lage sin egen forhåndsdefinerte mal. Dette gjøres ved å opprette en skjerm uten mal, og så klikke på "Lagre som mal for selskapet" når du er fornøyd med inndelingen av skjermområder som du har gjort. En slik selvlaget mal vil så bli tilgjengelig å velge i lista over maler, for nye skjermer fra forhåndsdefinert mal.

  Redigere skjerm med forhåndsdefinert mal

  Åpne skjermeditoren for den nye skjermen ved å klikke på det hvite rektangelet i midten.
  I skjermeditoren er den nye skjermen tom for innhold, men den er satt opp med predefinerte skjermområder (i tråd med valgt mal) hvor du kan legge til vignetter. Trykk i feltene og legg til og tilpass innhold etter ønske.
  Klikk på tannhjulet ved siden av "Lagre" for å åpne skjermens generelle innstillinger. Her kan du f.eks. sette standard font, språk og bakgrunn.
  Husk å klikke på "Lagre" til slutt for å ta vare på endringene du har gjort.
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe