LoopSign - Legge til og redigere skjermer med og uten mal | Scribe
undefined Logo

LoopSign - Legge til og redigere skjermer med og uten mal

Skjermer i LoopSign kan lages og kjøres uten mal, og de kan lages og kjøres med en satt, låst mal. Det er veldig lett å lage og redigere en ny skjerm i LoopSign.
Created by Eirik Paulsen | 15 steps
Den store fordelen med skjermer uten mal, er at man fritt kan definere ulike skjermområder mht. størrelse og plassering. Dette er det mest fleksible alternativet. Den store fordelen med skjermer fra forhåndsdefinert mal, er at man enkelt kan publisere vignetter på flere skjermer hvis de benytter samme forhåndsdefinerte mal. Skjermer med forhåndsdefinert mal er også gjerne enklere å bruke og forholde seg til, siden de har klare og gitte rammer for innholdet mtp. plassering og størrelse på skjermen.
Gå til skjermoversikten på LoopSign-kontoen din, og klikk på skjermgruppa hvor du ønsker å legge til en ny skjerm, for å åpne den.
Legge til skjerm uten mal
Klikk på "Legg til skjerm".
Klikk på "Lag skjerm uten mal".
Message sent!
Feedback
This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe