LoopSign - Visningsinnstillinger: Juster varighet, planlegg tidsrom for visning, og publiser til flere skjermer | Scribe
undefined Logo

LoopSign - Visningsinnstillinger: Juster varighet, planlegg tidsrom for visning, og publiser til flere skjermer

Alle vignetter har en underkategori av innstillinger, kalt "Visningsinnstillinger". Her kan man raskt definere tre forskjellige aspekt for visning av en vignett: 1. Varighet for en vignett, dvs. hvor lenge vignetten skal vises før visningen skifter til neste vignett i tidslinja. 2. Tidsstyring av en vignett, dvs. planlegging av hvilke(t) tidsrom vignetten skal vises på skjermen. 3. Visning av en vignett på flere skjermer, dvs. publisere vignetten til flere skjermer enn den du redigerer.
Created by Eirik Paulsen | 13 steps
Åpne skjermeditoren for én av skjermene du ønsker å redigere en vignetts visningsinnstillinger på, og klikk på området av skjermen hvor vignetten skal vises.
Dersom den aktuelle vignetten allerede ligger i det aktuelle skjermområdet på den aktuelle skjermen du er inne og redigerer, klikk på den i tidslinja for å se vignettens innstillinger. Om vignetten ikke ligger der allerede, klikk på "Legg til" til høyre i tidslinja og legg til ønsket vignett med ønsket innhold, før du går videre til steg 3.
Visningsinnstillinger
I innstillingene for vignetten, til høyre for skjermen, scroll helt til bunnen og klikk på "Visningsinnstillinger". Scroll så til bunnen igjen for å se innstillingene under "Visningsinnstillinger" som nå har åpenbart seg.
1. Endre vignettens varighet
Message sent!
Feedback
This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe