Loopsign - Vise innhold i fullskjerm | Scribe
undefined Logo

Loopsign - Vise innhold i fullskjerm

Hvis LoopSign-skjermen din er satt opp med flere områder, så er det likevel mulig å definere at enkeltvignetter skal fylle hele skjermen. Dette gir fleksibilitet mtp. presentasjon av innholdet ditt, siden noe kanskje passer i malen med flere skjermområder, mens annet egner seg best å vises i full skjerm.
Created by Eirik Paulsen | 8 steps
Åpne skjermeditoren for ønsket skjerm, klikk på skjermområdet hvor den eller de vignettene du ønsker å vise i fullskjerm er publisert og klikk så på vignetten i tidslinja.
For å kunne vise vignetter i fullskjerm, må ett skjermområde være definert som "Primærområde". Kun ett skjermområde kan være "Primærområde", og alle vignetter i dette skjermområdet kan settes til å vises i fullskjerm. Sett ei hake i boksen ved "Primærområde" i tidslinja for skjermområdet.
Sett så ei hake i boksen for "Vis over hele skjermen" i innstillingene på høyre side av skjermen, for de vignettene du ønsker.
Ikke alt innhold som man velger å kjøre i fullskjerm, fyller skjermen perfekt i høyden og bredden. Som standard vil da bakgrunnen for skjermen synes over og under eller på hver side av f.eks. en bildevignett, eller være bakgrunnen for f.eks. en tekstvignett. De videre stegene 4, 5 og 6 viser dette og hvordan du kan sette en egendefinert bakgrunnsfarge for en vignett som kjører i fullskjerm.
Bildet under vises et bilde i en gallerivignett i fullskjerm, uten definert bakgrunn. Det betyr at skjermens bakgrunn, definert i skjermens generelle innstillinger, synes på sidene.
Message sent!
Feedback
This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe