Meerkeuzevraag toevoegen | Scribe

  Meerkeuzevraag toevoegen

  • Robert Langeveld |
  • 0 steps |
  • 2 minutes
   Klik op "Nieuwe vraag toevoegen"
   Klik op "Meerkeuze"
   Vul je vraag in onder "Vraagstelling".
   Klik op "Bijlage toevoegen" als je een afbeelding, pdf-bestand, geluidsfragment of video wil toevoegen.
   Activeer de schuifknop "Alles of niets correct" wanneer een student alleen punten krijgt toegewezen als alle onderdelen goed beantwoord zijn.
   Vul de mogelijke antwoorden in onder "Antwoordmodel" en voeg de te behalen punten toe aan elk antwoord.
   Antwoordopties worden standaard in willekeurige volgorde aan studenten getoond. Wanneer de volgorde uit het antwoordmodel aangehouden moet worden activeer je de schuifknop "Volgorde van antwoorden vastzetten"
   (optioneel) Klik op "Instellingen" om algemene instellingen, taxonomie en leerdoelen & eindtermen toe te voegen.
   Klik op "Opslaan" om de vraag aan je toets toe te voegen

   Want to make guides like this in seconds? Yes, it's really that fast.

   This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe