Narzędzia AI | Scribe

  Narzędzia AI

  • Bartosz Biesiadecki |
  • 0 step |
  • 4 minutes

  Tekst / Nagłówek

  Dodaj "Tekst"
  Rozpocznij wpisywanie tekstu, następnie wykorzystaj opcję do rozwinięcia go, za pomocą AI. Click "Rozwiń tekst"
  Aby zmodyfikować wybrany tekst, wybierz opcję "Przeformuj tekst". Dzięki temu AI zaproponuję alternatywę.
  Dla pozostałych opcji (tekst bardziej przyjazny, formalny, formatowania gramatyki) procedura postępowania jest taka sama.
  Generowanie sugestii nagłówków oraz formatowania na podobnych zasadach jest również dla nagłówków.

  Przycisk

  Dodaj przycisk.
  Użuj narzędzia AI.
  Uzyskaj sugestie dla podanej frazy dla przycisku.
  Zmień nacechowanie frazy.

  Obraz

  Dodaj obraz.
  Użyj narzędzia AI.
  Wpisz opis zdjęcia, zwróć uwagę, żeby stopień opisu wynosił powyżej 70%.
  Wybierz propozycję uzupełniającą Twój opis.
  Wybierz styl zdjęcia.
  Wybierz 1 z 4 zaproponowanych zdjęć, lub ponów generowanie obrazu.
  Musimy zaznaczyć, że mogą wystąpić sytuacje, gdzie tekst używany będzie domyślnie zamieniany na j. angielski. Wynika to z faktu ciągłego rozwoju modelów generowania.
  Was this Scribe helpful?
  Save this document for future reference.
  click-target-circles-background
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe