Opprette og endre flere øvelser på en gang | Scribe

  Opprette og endre flere øvelser på en gang

   Opprett et arrangement på vanlig måte, og gå til "Steg 8 - Øvelser" for å legge til eller endre øvelser

   Opprett øvelser

   Her kan du opprette "Offisielle øvelser" eller "egne øvelser".
   Offisiell øvelse er øvelser som er opprettet av ditt tilknyttede forbund. Denne listen administreres og av ditt forbund.
   Egen øvelse er en øvelse du oppretter for dette ene arrangementet. Det er ren fritekst og du kan kalle øvelsen hva som helst. Disse øvelsene vil ikke være linket mot offisielle lister eller lignende.
   Velg først "Offisiell øvelse" og klikk så i "Sport/gren"-boksen
   Du får nå opp en liste over de sportene/grenene du har tilgang til. Listen vil variere ut fra eksemplet. I dette eksemplet velger en "Langrenn".
   Etter at "Sport/gren" er valg, velger en "Øvelse"
   Du får nå opp en liste over de øvelsene du har du har tilgang til, tilknyttet den sporten/grenen du har valgt. Listen vil variere ut fra eksemplet. Velg de øvelsene du ønsker å ha med.
   Når du har valgt de øvelsene du ønsker, har du fra én til flere øvelser i listen.
   Trykk så på "klasse"
   Du får nå opp en liste over de klassene du har du har tilgang til, tilknyttet de øvelsene du har valgt. Listen vil variere ut fra eksemplet. Velg de klassene du ønsker å ha med.
   Når du har valgt de klassene du ønsker har du fra én til flere klasser valgt i listen.
   Noen klasser tilbyr kjønnsinndelinger. Du må her velge om du ønsker de nye øvelsene med klasser skal være for "Menn", "Kvinner" eller begge kjønn ved å velge begge kjønnene. Du må og velge "Stilart" om dette er tilgjengelig.
   Nå er øvelser og klasser valgt. Det neste steget er å sette de andre parameterne du ønsker for øvelsene. I eksemplet setter vi en fastpris til kr 100,- pr. øvelse.
   Når du er fornøyd trykker du på "Opprett øvelser". iSonen vil nå autoamtisk opprette det antall øvelser basert på antall "Øvelser" og "Klasser" du valgte. Resultatet kan bli alt fra 1 øvelse til flere hundre.
   Husk at alle øvelsene du oppretter samtidig vil få de samme egenskapene.

   Endre øvelser

   Det er mulig å endre på flere øvelser samtidig. Enten kan du velge alle øvelser ved å klikke på den øverste sjekkboksen
   Eller du kan velge flere enkeltøvelser du ønsker å endre.
   This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe