Pierwszy szablon | Scribe

  Pierwszy szablon

  • Bartosz Biesiadecki |
  • 0 step |
  • 8 minutes

  Wstęp

  Zaloguj się do platformy i dodaj nowy szablon.
  Wpisz nazwę szablonu do łatwej identyfikacji.

  Ustawienia ogólne szablonu

  Wybierz kolor tła szablonu.
  Wybierz "Treść", aby ustawić główne ustawienia szablonu.
  Określ szerokość wiadomości email, maksymalna, dopuszczalna wartość wynosi 850 px.
  Wybierz globalną czcionkę, która będzie wykorzystywana w treści szablonu.
  Wpisz streszczenie wiadomości.
  Ustaw kolor dla łącza.

  Dodanie bloków

  Aby ustawić ilość kolumn w kolejnym wierszu, przejdź do zakładki "Bloki".

  Tworzenie szablonu

  Aby dodać zawartość do szablonu wiadomości przejdź do zakładki "Zawartość".

  Nagłówek

  Wybierz "Nagłówek".
  Ułóż tekst.

  Obraz

  Dodaj "Obraz".
  Prześlij, przeciągnij lub dodaj link do obrazu.
  Was this Scribe helpful?
  Save this document for future reference.
  click-target-circles-background
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe