Skru på faktura som betalingsalternativ | Scribe

  Skru på faktura som betalingsalternativ

   Start med å opprett et nytt arrangement ved å trykke på "Nytt arrangement"
   Faktura kan og aktiveres på eksisterende arrangement, ved å gå inn og endre arrangementet. Følg så de samme stegene som i denne guiden.
   Opprett så en øvelse eller produkt/tjeneste som deltagerne skal betale for. I eksemplet er det opprettet en ny øvelse som koster kr 100,-
   For at faktura skal fungere, må det være minst en øvelse, produkt eller påmelding som koster penger for deltageren. Er alt gratis, vil det ikke være mulig å betale med faktura, kort eller Vipps.
   Velg "Betaling"
   Velg hvilken konto du ønsker at innbetalinger for arrangementet skal gå til. Ved betaling med kort, Vipps eller faktura vil alle beløp gå inn på denne kontoen.
   Skru så på valget "Tillat faktura" om du ønsker at faktura skal være et tilgjengelig betalingsmiddel ved siden av kort og Vipps.
   iSonen holder automatisk rede på hvilke deltagere som har betalt med kort eller Vipps og de som har betalt med faktura. Når arrangementer er gjennomført vil du som arrangør kunne sende ut en faktura. iSonen sender ut én faktura til hver mdeltagende klubb. Er det eks. 10 deltagere fra samme klubb, vil det kun sendes ut én faktura, men med 10 deltagere på samme faktura.
   This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe