Створення тесту. | Scribe

  Створення тесту.

  • Eddy Team |
  • 0 step |
  • 52 seconds
  Важливо! \ Щоб даний тест відобразився в електронному журналі і вчитель мав змогу оцінити або система автоперевірки виставити бал, тест обов'язково потрібно зазначити, як Елемент предмету, під час редагування уроку.
  Зверніть увагу: створюючи предмет, Ви можете додати до нього тестове завдання, яке складається з різних питань. Питання можно використовувати в будь-якій послідовності. Обмеження по кількості та типів запитань в одному тесті відсутні, тест може складатися з одного виду запитань.
  На другому рівні створення предмета "Навчальна програма", Ви можете наповнювати її різними тестовими завданнями.
  Для наповнення вибраної теми натисніть "Додати тест".
  Наступним кроком натисніть вкладку "Створити новий тест".
  При створенні нового тесту вкажіть його назву.
  Натисніть кнопку "Створити".
  Виберіть вкладку "Додати питання".
  Далі вибираєте тип запитання.\ Перелік типів запитань: 1. Істина чи хиба: вказати, чи є дане твердження правильним. 2. Одна правильна відповідь. 3. Декілька правильних відповідей. 4. Сортування відповідей (розмістити в потрібній послідовності). 5. Заповнення пропусків. 6. Коротка відкрита відповідь (відповідь одним словом). 7. Відповідь у довільній формі. 8. Встановлення відповідностей (утворення правильних пар відповідей).\ Кожен тип запитань буде розглянуто докладніше у наступних інструкціях.
  У вкладці "Параметри" Ви маєте налаштувати тест.
  Зазначте підзаголовок тесту.
  Виберіть тривалість тесту у хвилинах. Таким чином Ви обмежуєте час для проходження тесту. Після завершення часу система закриє тест. До перевірки, будуть доступні, лише питання на які учень встиг дати відповідь.
  Далі вкажіть кількість повторних спроб. За замовчуванням у налаштуваннях можливість повторного проходження тесту вимкнено.
  Важливо!.\ Всі функції по замовчування вимкнені. Ви самостійно вмикаєте потрібну функцію.
  Функція "Автоматична перевірка" - це перевірка тестування системою сайту. Оцінка автоматично з'явиться в журналі після проходження тесту учнем, якщо даний тест зазначений в уроці, під час його редагування, в полі "Елемент предмету".\ Якщо в тесті використано запитання типу "Вільна відповідь", тоді вчитель має самостійно перевірити дану відповідь.\ Функція "Автоматична перевірка" не зараховує частково вірні відповіді. Налаштовується тільки для класів з бальною системою оцінювання.
  Для того, щоб учень одразу побачив результат тестування й власну оцінку, потрібно увімкнути функцію "Показати результати після тесту".
  Також можна налаштувати тест, щоб після відповіді на питання бачити правильні відповіді. Для цього треба увімкнути функцію "Показати правильні відповіді".
  Для того, щоб кожного разу, коли відкривається тест, питання відображались у різній послідовності, потрібно увімкнути функцію "Перемішати запитання". За замовчуванням дана функція вимкнена, тому питання завжди відображаються в одній і тій самій послідовності.
  Після всіх налаштувань тесту натисніть кнопку "Зберегти". Тест готовий!

  Want to make guides like this in seconds? Yes, it's really that fast.

  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe