Tips & Tricks nr. 20 Forberedelse til regnskab - Sådan tilretter du kontoplanen | Scribe

  Tips & Tricks nr. 20 Forberedelse til regnskab - Sådan tilretter du kontoplanen

  • |
  • 0 step |
  • 3 minutes

  Gennemse kontoplanen

  Gå til Regnskab > Konfiguraton > Kontoplan
  Nu ser du kontoplanen.\ Kontonumrene er inddelt i 4 afsnit: \ 1xxx Indtægter\ 2xxx Udgifter\ 3xxx Aktiver\ 4xxx Passiver
  Hold fingrene fra\ 3025 Bank mellemregning\ 3026 Udestående indbetalinger\ 3027 Udestående udbetalinger\ 3035 Kortbetalinger\ 3080 Debitor samlekonto\ 4060 Formue\ 4080 Kreditor samlekonto Disse konti er der særlige indstillinger bag, så her skal du tænke dig om mange gange før du ændrer det.
  Hold fingrene fra de konti, der er knyttet til jeres bankkonti (3000 + evt. flere). Disse redigeres på en anden måde.

  Omdøb en konto

  Du kan trykke direkte på den konto, som du ønsker at omdøbe.
  De nye navn gemmes uanset, om du trykker på "Gem" eller om du trykker et andet sted på skærmen.

  Opret en ny konto

  Tryk på "Opsætning" ud for en konto, der er magen til (Indtægter, udgifter...)
  Tryk Handling > Duplikér
  Type "DUFs Lokalforeningspulje"
  Udfyld felterne Kode og Konto Navn. Kontonummeret kan vælges mellem alle ledige numre.\ Tryk "Gem"
  Gå tilbage til kontoplanen og se, at kontoen er oprettet.

  Slet en konto, der ikke har været i brug.

  Du kan kun slette konti, der ikke har været i brug på noget tidspunkt. (Når du laver dit årsregnskab, så kan du dog vælge ikke at vise konti, der ikke længere giver mening at vise)
  Sæt et flueben ud for den konto, som du ønsker at slette.\ Tryk Handling > Slet
  Tryk "Ok"
  Når kontoplanen er på plads, så er du klar til at bogføre, fx via bankimport.\ 7/10-23\ Monica Ingerslev
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe