Tips & Tricks nr. 24 Sådan opretter du en ny kontingentsats og tildeler den til medlemmer | Scribe

  Tips & Tricks nr. 24 Sådan opretter du en ny kontingentsats og tildeler den til medlemmer

  • |
  • 0 step |
  • 19 seconds
  Log ind i Medlemsservice og gå til Regnskab > Konfiguration > Kontingentsatser
  Tryk på "Opret"
  Giv kontingentsatsen et sigende "Produktnavn". Navnet vil stå på fakturaen som det 'produkt', der betales for.\ Sæt det ønskede "Interval". Vi anbefaler kvartals- eller halvårskontingent til børnemedlemmer. \ I "Kontingentsats" skriver du beløbet pr. periode. \ I "Omsætningskonto" vælger du hvilken bogføringskonto kontingentindtægterne skal bogføres på. \ I "Opkræv fuld periode" sætter du et flueben, hvis nye medlemmer skal opkræves det fulde beløb for den første medlemsperiode. Hvis der ikke sættes et flueben, så opkræves medlemmerne et reduceret beløb svarende til perioden fra deres kontingentstartdato og frem for den første periode.\ Nede i "Gyldig fra" trykker du på Tilføj en ny linje og udfylder den første dato i kontingentperioden (for halvårskontingenter er det 1/1 eller 1/7.\ Skriv beløbet i "Kontingent pr. periode".\ Tryk Gem.
  Nu er kontingentsatsen klar til at blive tildelt til medlemmerne.

  Tildel kontingent til medlemmer

  Gå til medlemslisten enten via knappen på stamkortet eller ved at gå til Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer.\ Marker de medlemmer, der skal tildeles den nye kontingentsats.\ Tryk Handling > Kontingent guide.
  I "Produkt" vælger du den nye kontingentsats\ I "Startdato" vælger du den første dag, som medlemmerne skal betale for.\ Sæt flueben i "Stop aktuelle", hvis medlemmerne skal skifte fra én kontingentsats til en anden.\ Tryk OK
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe