Tips & Tricks nr. 27 Bankimport | Scribe

  Tips & Tricks nr. 27 Bankimport

  • |
  • 0 steps |
  • 5 minutes

  Importer en CSV-fil

  Log ind på gruppens/kredsens netbank.\ Gå til den bankkonto, som du vil arbejde med.\ Søg posteringer frem i en bestemt periode.\ Det er op til dig, om du henter for én måned, én uge eller andet.\ Der skal være posteringer på minimum 2 forskellige datoer i din søgning og du må ikke hente for i dag. \ Din søgning skal starte dagen efter den seneste søgning, så du ikke har huller i rækken.\ Hent posteringerne ned på din pc som en csv-fil.\ Du skal IKKE åbne filen eller gøre andet ved den.
  Gå til regnskab og tryk på "Import" på din bank-journal. Husk at vælge den rigtige bankkonto.
  Tryk "Upload din fil".\ Vælg den csv-fil, som du lige har hentet fra banken.
  Tryk "Importer og start udligning"
  Nu åbner det importerede kontoudtog og du kan gå i gang med at udligne.

  Betalinger fra Medlemsservice skal ALTID på 3035

  Alle kontingent- og arrangementsbetalinger, der foretages via Medlemsservice udbetales til gruppen/kredsen én gang om ugen.\ I banken vil der stå "MS kortb. XXX"\ XXX er et fortløbende nummer som fortæller, hvilken udbetalingsfil, der er tale om. Når du bruger Medlemsservice til regnskab, så er dette nummer ikke vigtigt for dig.\ Det vigtigt er at disse indbetalinger ALTID skal posteres på konto 3035. Systemet sørger selv for posteringer af selve kontingentbeløbet, arrangementsbeløbet og gebyrer.
  Tryk på "Manuel postering"\ I feltet "Konto" vælger du 3035.\ Der er ikke grund til at ændre i "Etiket" eller andre felter.\ Der er ikke behov for at vedhæfte et bilag. 'Bilaget' findes allerede i systemet, fordi betalingen er dokumenteret her.\ Tryk "Validér"

  Registrer et MobilePay-gebyr på en indbetaling

  Mange grupper/kredse har en MobilePay-ordning, så forældre kan overføre penge på den måde.\ Der er forskellige gebyrer forbundet med dette.\ Her er et eksempel, hvor Torbens far har overført 100 kr. for en bivuak-tur.\ Der er kun overført 99,25 til gruppens konto, fordi MobilePay har trukket et gebyr på 0,75 kr. \ Vi ønsker at registrere dette gebyr i regnskabet, så derfor bogfører vi en indtægt på 100 kr. og en udgift på 0,75 kr.
  Tryk på "Manuel postering"\ I "Konto" vælger du den konto, som indtægten skal figurere på.\ I "Etiket" kan du skrive noget mere sigende end det nummer, som MobilePay leverer.
  I feltet "Beløb" retter du beløbet til den fulde indtægt
  Nu kommer der en ekstra linje med de manglende 0,75 kr.\ Tryk på "Vælg modpost eller opret afskrivning"
  Tryk på "Manuel postering"\ I "Konto" vælger du den udgiftskonto, hvor gebyret skal figurere på.\ I "Etiket" skriver du en tekst om gebyret.\ Tryk på "Validér"

  Kontingent der betales direkte på kontoen skal udlignes med den åbne faktura

  Det er lettest, hvis forældrene betaler kontingent direkte via Medlemsservice. Det sker dog ind i mellem at en forælder får lov at betale direkte på kontoen.\ Det er vigtigt at denne indbetaling udlignes med den åbne kontingentfaktura.
  I banklinjen står der "Kontingent Bertil Bob"\ I Medlemsservice kan vi se, at Bertil Bob har en åben kontingentfaktura, der hedder KTG/000100. Den er udstedt til Kalle Kandersteg, der er Bertils far.\ Tryk på linjen med det åbne kontingent.
  Hvis beløbene stemmer overnes, så kan du trykke på "Validér"
  Hvis beløbene ikke stemmer, så må du hellere undersøge, om du har fat i den rigtige faktura.
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe