Tips & Tricks nr. 31 Sådan gensender du en kontingentfaktura | Scribe

  Tips & Tricks nr. 31 Sådan gensender du en kontingentfaktura

  • |
  • 0 step |
  • 2 minutes
  Log ind i Medlemsservice og gå til Medlemslisten. Enten via knappen på forsiden eller via Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer.
  Find den person det drejer sig om og tryk på navnet. Brug evt. søgefeltet for at finde personen.
  Nu åbner personens stamkort.\ Gå til fanen "Kontingent & bidrag"\ Vi kan se, at der er et kontingenttilgodehavende på 450 kr.
  Gå ned under afsnittet "Kontingent opkrævet"\ Vi kan se, at tilgodehavendet skyldes, at fakturaen KTG/000112 ikke er betalt. Status er 'Faktureret opkrævning'\ Tryk på "Åbn faktura"
  Nu åbner fakturaen.\ Tryk "Send & print"
  Fjern fluebenet i "Udskriv" med mindre du har glæde af fakturaen som en PDF på din computer.
  Du kan evt. rette i teksten.\ Tryk "Send"
  Nu kan du se i 'besked-loggen' nederst på siden, at mailen er sendt af sted.
  10/11-23\ Monica Ingerslev
  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe