Tips & Tricks nr. 38 Indmeldelse via den online indmeldelsesblanket | Scribe

  Tips & Tricks nr. 38 Indmeldelse via den online indmeldelsesblanket

  • |
  • 0 step |
  • 2 minutes

  Find linket til den online indmeldelse

  Tryk på gruppens/kredsens navn
  Nu åbner gruppens/kredsens stamkort.\ I feltet "URL til online indmeldelse" finder du linket til jeres online indmeldelsesblanket. Dette link er unikt for gruppen/kredsen.
  Du kan gøre linket tilgængeligt på flere måder:\ \- Skriv linket ind på jeres hjemmeside\ \- Skriv linket på jeres Facebook eller andre sociale medier\ \- Send linket i en mail eller SMS til nye medlemmer\ \- Lav linket om til en QR-kode og hæng den op i vinduet ved jeres mødested

  Forældrenes oplevelse

  I dette afsnit kan du se, hvordan det ser ud, når et nyt medlem tastes via den online indmeldesesblanket. Dette er altså ikke noget du skal gøre.
  Husk at læse det, der står ved den orange pil (Næste billede). Hvis forældrene eller medlemmet er registreret i Medlemsservice, så skal de IKKE bruge den online indmeldelsesblanket. - Hvis det er en søskende, der skal indmeldes, så skal forældrene logge ind først. (Se ved den orange pil) - Hvis et medlem skal genindmeldes, så skal én fra gruppen/kredsen finde personens stamkort og genaktivere det. Se Tips & Tricks nr. 19 - Hvis medlemmet eller en af de pårørende er/tidligere har været medlem i en anden gruppe/kreds, så skal I kontakte kontoret/supporten. De kan hjælpe med overflytningen.
  Tryk på "Indmeld"
  Først vælges den enhed/det hold, som medlemmet skal være tilknyttet.\ Herefter udfyldes medlemmets navn.\ Hvis medlemmet har sin egen e-mailadresse og/eller telefon, så kan felterne udfyldes.\ Medlemmets adresse tastet i feltet "Vej" og den rigtige adresse vælges fra listen. Så udfyldes de resterende adresse-felter automatisk.
  "Fødselsdato" og "Køn" skal udfyldes.\ "Skole" kan udfyldes.\ "Fototilladelse" skal udfyldes. Det er forskellige fra organisation til organisation, om der er krav om fototilladelse eller ej.\ "Accept til behandling af helbredsoplysninger" skal udfyldes.
  Hvis medlemmet er et barn eller er voksen, men ikke har sine egne kontaktoplysninger, så skal der udfyldes navn og kontaktoplysninger for minimum én pårørende.\ Der kan udfyldes to pårørende her og øvrige pårørende kan oprettes af gruppen/kredsen efter behov.
  Når alt er udfyldt, så tryk "Indmeld"
  Nu er ønsket om indmeldelse sendt af sted og der er ikke andet for forælderen at gøre, end at afvente at gruppen/kredsen klarer indmeldelsen.

  Meld medlemmet ind

  Du kan se personer, der er klar til indmeldelse ved at trykke direkte på linket fra startsiden eller gå til Medlemmer > Medlemmer > Nye
  Tryk på navnet for det nye medlem.
  Tjek, at oplysningerne ser rigtige ud.\ Tryk "Indmeld"
  Angiv "Start-dato"\ Tryk "Indmeld medlem"
  Medlemsservice foreslår at sende en velkomstmail. Den kan du evt. ændre i. Du kan sende den ved at trykke på "Send" eller lade være med at sende ved at trykke på "Annullér"

  Start kontingent for det nye medlem

  This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe