Opprette et nytt arrangement | Scribe

  Opprette et nytt arrangement

    Logg inn og start

    Gå til [https://isonen.no/](https://isonen.no/) og logg inn om du ikke er det. Dette gjøres ved bruk av Idrettens ID, samme brukernavn og passord som du f.eks. bruker på Min idrett.
    Etter at du er logget inn trykker du på "Meny" og så "Nytt arrangement"

    Hvem er arrangøren, sport og type arrangement

    Du kan nå opprette et nytt arrangement. Her velger du først hvilken klubb som står bak arrangementet
    Du kan og velge en sportsgrener for arrangementet ditt. Dette er ikke påkrevd, men gjør senere valg raskere.
    Til slutt må du velge arrangementstype. Her kan du velge mellom flere typer, avhengig av hva slags arrangement du skal arrangere.
    Bruk type "Arrangement" for vanlige arrangement. Skal du holde et terminfestet arrangement, må du velge "Terminfestet arrangement". Når du publiserer arrangementet, blir det sendt til godkjenning før det publiseres.
    Forbundet din klubb er tilknyttet kan ha opprettet maler, for å forenkle opprettelsen av nye arrangement. Er det en mal tilgjengelig, finner du den under valget "Mal".
    Til slutt velger du "Opprett". Ditt arrangement er nå opprettet og lagret, men ikke publisert. På de neste sidene får du anledning til å fylle ut mer informasjon rundt arrangementet.

    Om arrangementet

    På de følgende sidene trenger du ikke å lagre hver gang du gjør en endring. Det er nok å trykke på "Fortsett", hvor endringene automatisk lagres. Ønsker du å avslutte, for å fortsette senere kan du trykke på "Lage og avslutt".
    Hvilke muligheter du har på de kommende sidene kan variere noe etter hvilket forbund din klubb er tilknyttet, og hva som er gjort tilgjengelig. Stegene nedenfor er derfor ment som en generell veiledning.
    Du kan nå ta flere valg for ditt arrangement. Valget "Arrangementet skal være privat og bare synlig på nett for de som har fått lenken" gjør at arrangementet ikke vil vises på førstesiden eller i søkemotoren til iSonen. Det er kun mulig å gå til arrangementet om en kjenner direkteadressen, noe du får og kan dele etter at arrangementet er publisert.
    Velger du "Kun offisielle brukere kan meldes på" vil det ikke være mulig å melde på deltagere med fritekst. Alle må være logget inn og verifisert gjennom Idrettens ID for å kunne melde seg på. Den som gjør selve påmeldingen må fortsatt være logget inn i Idrettens ID.
    Valget "Maks antall deltakere" lar deg sette et maks antall deltagere for hele arrangementet. Dette er for hele arrangementet, og overstyrer eventuelle maks antall på enkeltøvelser.
    Arrangementet ditt trenger et beskrivende navn, som du kan sette i feltet "Navn på arrangementet". Navnet er det som vil vises til deltagere av arrangementet.
    Du har to tekstbokser til arrangementet, du kan bruke for å gi en beskrivelse av arrangementet. Den første er for å beskrive selve arrangementet, mens den andre kan brukes til annen type informasjon, slik som veibeskrivelse. Teksten kan formateres etter eget ønske.
    Når du er fornøyd kan du trykke på "Fortsett". Alt du har skrevet inn så langt er lagres automatisk når du går videre.

    Medlemskap

    This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe